Vietnamese / Tieng Viet

​​Các Tờ Dữ Kiện - Fact sheets

Đến nước Úc – Khai báo hết! PDF icon PDF [181.5 KB] - Arriving in Australia — Declare it!

Giải tỏa nhanh các thùng chứa hàng PDF icon PDF [40 KB] - Faster clearance of freight containers

Khám phá loại sâu nguy hiểm trong những hàng hóa nhập cảng PDF icon PDF [76 KB] - High risk pests found in imported cargo

Tết Trung thu PDF icon PDF [228 KB] - Mid-Autumn Moon Festival


Animal and plant health

Hiệp Định về Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm và Kiểm Dịch Động Thực Vật (Hiệp định SPS) của Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) PDF icon PDF [540 KB]
The WTO Sanitary and Phytosanitary SPS Agreement PDF icon PDF [470 KB]

QUI ĐỊNH VỀ AMMONIUM NITRATE: DỮ KIỆN CHO NHÀ SẢN XUẤT SƠ CẤP PDF icon PDF [86 KB] - Ammonium Nitrate

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ MẪU BỆNH THỰC VẬT PDF icon PDF [1.6 MB] - Management of Plant Pathogen Collections

Cúm chim (Cúm gà) PDF icon PDF [174 KB] - Bird flu fact sheet

Bảo vệ chim chống bệnh cúm gà PDF icon PDF [123 KB] - Protect your birds against bird flu

An toàn Sinh học tốt PDF icon PDF [210 KB] - Good biosecurity


Illegal Logging

General factsheets:

  • Các luật lệ bài trừ nạn khai thác gỗ bất hợp pháp – Thông tin dành cho nhà nhập khẩu - Illegal logging factsheet 1.1 – Information for importers PDF icon PDF [855 KB]  Word [2.0 MB]
  • Luật lệ về khai thác gỗ bất hợp pháp của Úc – Thông tin dành cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Úc - Illegal logging factsheet 1.4 – Information for businesses exporting to Australia PDF icon PDF [768 KB]  Word [2.6 MB]

Guidance for importers:

  • Khảo sát tính hợp pháp – Hướng dẫn dành cho nhà nhập khẩu - Illegal logging guidance 2.1 – Due diligence – Guidance for importers PDF icon PDF [1.0 MB]  Word [2.0 MB]
  • Khảo sát tính hợp pháp – Sử dụng những Country Specific Guideline (nhà nhập khẩu) - Illegal logging guidance 2.2 – Due diligence – Use of Country Specific Guidelines (importers) PDF icon PDF [693 KB]  Word [1.9 MB]
  • Khảo sát tính hợp pháp – Sử dụng Timber Legality Framework (nhà nhập khẩu) - Illegal logging guidance 2.3 – Due diligence – Use of Timber Legality Frameworks (importers) PDF icon PDF [769 KB]  Word [2.2 MB]
  • Khảo sát tính hợp pháp – Những sản phẩm gỗ nào là sản phẩm pháp định? - Illegal logging guidance 2.4 – Due diligence – What timber products are regulated? PDF icon PDF [445 KB]  Word [1.7 MB]
Last reviewed:
25 Feb 2015